GEORGISKA TOLK- & ÖVERSÄTTNINGSBYRÅN 

    

 

 

 

Nyheter

Besök oss på FacebookBesök oss på Facebook

Facebook

Gilla oss på Facebook. 

Facebook

 

Översättningar med kvalitetÖversättningar med kvalitet

LinkedIn

Följ oss på LinkedIn.

Besök oss på LinkedInBesök oss på LinkedInLinkedIn

 Georgiska tolk- och översättningsbyrånGeorgiska tolk- och översättningsbyrån

 

Best solution

Become our partner and we prove    the efficiency of this decision.

 

 

 

  

 

 

Georgien

საქართველო

Georgia

 

Georgiska flagganGeorgiska flaggan

 

Vi gör jobbet åt dig!

Kvalitetsöversättningar till och från georgiska till bra pris och i rätt tid.

Översättning med snabb leveransÖversättning med snabb leverans

Välkommen!

Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Warning: preg_match(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 12 in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 210 Language: en Warning: include(language.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 271 Warning: include(language.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 271 Warning: include(): Failed opening 'language.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/98/2006098/pear/php') in /storage/content/98/2006098/georgiska.se/public_html/k-art-uli/index.php on line 271

qarTuli saTarjimno biuro stokholmSi mogesalmebaT!

 

gTavazobT swraf da xarisxian Targmans qarTulidan Svedurad, inglisurad da piriqiT. Cven momsaxurebaSi gadamwyveTi mniSvnelobisaa Targmanis maRali xarisxi.

 

detaluri informacia Cvens Sesaxeb SegiZliaT moipovoT internetis saSualebiT an mogvweroT eleqtronulad.

 

kidev erTxel, mogesalmebiT!

 

 

 

Översättningar till och från georgiskaÖversättningar till och från georgiska

•Om oss

Vi utför översättning, dokumentation, språktolkning, språkanalys samt utbildning i det georgiska språket och därmed förenlig verksamhet.

 

•Ägare

Ekaterine Gagoshidze, tidigare internationell tolk åt EU, är verkställande direktör. Hon har en magisterexamen i filologi, georgiska språket och litteraturen.

Hon är översättare, kontakttolk, språkanalytiker och behörig modersmålslärare med lärarlegitimation.

.

 

 

Översättningar

Byrån levererar tolktjänster och översättningar med kvalitet. Företaget är registrerat och godkänt för F-skatt i Sverige.

Språktolkning

Vi utför språktolkning och utbildar i språk och modersmål vid behov, även på distans genom den nya formen av fjärrundervisning.

Kontakta oss

 E-post: info@georgiska.se

Telefon: 073 - 784 80 76

Internationellt +46 73 - 784 80 76